Rots en Water op CBS Het Bastion

Rots en Water op CBS Het Bastion

Wat is Rots en Water?
‘Rots en Water’ is een fysieke competentietraining. Het programma wordt gegeven zowel op basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroeps onderwijs (MBO), waarbij de verschillende trainingen zijn aangepast aan de doel- en leeftijdsgroep.

Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende samenleving. Kinderen leren hun plaats binnen de groep/samenleving en die van anderen beter (her)kennen. De drie diamanten, die iedere les weer aan bod komen zijn: gronden (stevig staan), centreren (ademhaling laag) en focus (richten op een doel).

Binnen deze training wordt de nadruk gelegd op het (her)kennen van de ‘eigen kracht’, het leren herkennen van eigen competenties, waarvan anderen kunnen leren of waarmee je anderen kunt helpen. Ook leren inzien welke competenties anderen hebben, waarvan je zelf nog kunt leren, heeft de aandacht.

Daarnaast richt de training zich op het inzicht dat kinderen in elke sociale situatie zelf keuzes kunnen maken in eigen handelen en verantwoordelijk zijn voor hun aandeel en handelen.

Rots en Water is een actieve training waarbij vooral ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal staan. Na afloop van iedere oefening volgt een korte evaluatie door o.a. bewustwordings- en ervaringsvragen. Tevens wordt een link gelegd naar de dagelijkse praktijk. Dit resulteert uiteindelijk in meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.

 

Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van Het Bastion een blok van minimaal acht Rots en Water lessen.
De lessen worden bij ons op school gegeven door juf Anne en  juf Martine, beide leerkrachten zijn Rots en Water trainer met meerdere specialisaties.

Tijdens de les is de eigen leerkracht ook aanwezig, zodat hij of zij weet wat er tijdens de lessen is behandeld en dit kan terugkoppelen naar de eigen klassensituatie.

Vanaf schooljaar 2019-2020 mogen wij ons een gecertificeerde Rots en Water school noemen. Voor meer informatie zie: www.rotsenwater.nl

Waarin onderscheiden wij ons?

  • Alle leerkrachten zijn bekend met Rots en Water;
  • Wij hebben twee R & W-coördinatoren en trainers: juf Anne en juf Martine
  • Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen jaarlijks Rots en Water-training;
  • Op onze school is een anti-pest-coördinator aangesteld, dat is juf Anneke.

 

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

  Basisschool het Bastion is een PC basisschool, die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de ...
[lees verder]