Stichting Leergeld en jeugdfonds sport en cultuur

 

 

Ondersteuning voor schoolkosten voor gezinnen met laag inkomen
De basisschool is een leuke tijd voor kinderen,  maar helaas ook een dure. Vaak worden er nieuwe schoolspullen aangeschaft. Voor veel kinderen betekent dit dat zij een nieuwe fiets krijgen, leuk schoolspulletjes aanschaffen en een mooie tas mogen uitkiezen. Echter dit geldt niet voor alle kinderen. Er zijn gezinnen die dit niet of moeilijk kunnen betalen. Zij kunnen ondersteuning aanvragen bij Stichting Leergeld Noord-West-Brabant.

Armoede onder kinderen
De kinderombudsman heeft eerder onderzoek gedaan naar armoede onder kinderen.  Het advies wat hieruit voortkwam is om aan deze kinderen meer aandacht te besteden. De gemeente Moerdijk doet dit sinds het schooljaar 2015/2016 in de vorm van een schoolstartpakket.

De ondersteuning die gemeente Moerdijk biedt voor gezinnen met een laag inkomen is vorig jaar in een landelijke onderzoek naar armoedebeleid bij gemeenten aangemerkt als een ‘inspirerend voorbeeld’. Wethouder Zwiers: “Een mooie opsteker en waardering voor ons beleid. Tegelijkertijd past bescheidenheid: ondanks het inkomen van de ouders moeten alle kinderen in staat zijn een goede start te maken in de brugklas. In mijn ogen een vanzelfsprekendheid en het is waar we als gemeente voor willen en voor horen te zorgen.”

Wat houdt deze regeling in?
Stichting Leergeld verstrekt ondersteuning aan kinderen van de basisschoolleeftijd en een schoolstarterspakket voor pubers, die voor het eerst naar de brugklas gaan. Na een intakegesprek en een inkomenstoets van de ouder(s) wordt er bepaald of het kind in aanmerking komt voor ondersteuning/een pakket. Het schoolstartpakket bestaat uit de volgende spullen:
– schoolbenodigdheden (o.a. schriften, kaftpapier, usb stick);
– schoolagenda;
– schooltas;
– fiets.
Deze spullen worden tot een bepaald bedrag vergoed. Het gaat hier niet om een pakket dat ouders daadwerkelijk kunnen ophalen bij Stichting Leergeld. Het gezin kan de spullen zelf uitzoeken en ophalen bij een winkelier in de gemeente Moerdijk, welke de rekening opstuurt naar Stichting Leergeld. Ouders krijgen dus zelf geen geld van Stichting Leergeld.

Tijdens het gesprek wordt ook gekeken of voor het betreffende kind nog andere zaken nodig zijn en of andere organisaties hulp kunnen bieden. Organisaties zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds of de tijdschriftenregeling zijn andere voorbeelden van de maatregelen die we nemen om ieders kansen te vergroten.

Voor wie is de bijdrage bedoeld?
Voor de spullen zijn maximale bedragen vastgesteld. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld. De bijdrage is er niet alleen voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het maakt niet uit om wat voor inkomen het gaat, of dat nu een uitkering is of een inkomen uit een baan. Op dit moment mogen ouders 110% van het bedrag van de bijstandsuitkering verdienen.

Zo kunnen de kinderen die een fiets nodig hebben terecht bij:
– Sweere Rijwielhandel in Fijnaart;
– Saarloos Tweewielers VOF in Willemstad;
– Peter van de Kieboom Wielers in Zevenbergen;
– Profile in Zevenbergen.

Voor schoolspullen kan men terecht bij:
– Bruna Zevenbergen;
– Primera Van den Berge in Klundert;
– Hobbyshop repro in Willemstad.
Dankzij afspraken met deze ondernemers kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen – op voorwaarden  – een beroep doen op het schoolstartpakket.

Hoe werkt het voor een winkelier/ondernemer?

De aanvrager krijgt een brief mee van Stichting Leergeld waarin is vermeld welke zaken mogen worden aangeschaft en voor welk bedrag. Deze brief overhandigt hij/zij aan de winkelier.

De winkelier stuurt vervolgens de factuur naar Stichting Leergeld. Stichting Leergeld betaalt het bedrag uit aan de winkelier.

Ondernemers uit de gemeente Moerdijk die ook een steentje willen bijdragen voor dit initiatief kunnen hierover contact opnemen met mevrouw Bestebreur-Hofman via het emailadres: marianne.bestebreur@moerdijk.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over ondersteuning of het schoolstartpakket kunnen ouders contact opnemen met Stichting Leergeld Noord-West-Brabant via telefoonnummer 076 5030300 of via het emailadres info@leergeldnoordwestbrabant.nl.

Meer informatie:

Stichting Leergeld

“Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar ligt dat financieel lastig?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.”

Hoe werkt het

1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;

In het geval van de gemeente Moerdijk zijn de intermediairs:
via Meer Moerdijk
Jeroen Strootman
Jeroen.Strootman@senw-moerdijk.nl
Dirk Leijten
dirk.leijten@senw-moerdijk.nl
0612545899

of Stichting Leergeld
info@stichtingleergeldwestbrabant.nl

2 ) De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat weten;

4 ) Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

5 ) Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Meer informatie:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds/