Schoolgids

Ieder schooljaar verschijnt er een nieuwe versie van de schoolgids, welke met instemming van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.

In de schoolgids kunt u nalezen hoe het onderwijs op Het Bastion is ingericht.
Ook staat er de noodzakelijke achtergrondinformatie in, waarop onderwijskundige keuzen gebaseerd zijn.
Uiteraard kunt u er ook heel veel praktische informatie nalezen.

Daarnaast werken we op Het Bastion met een schoolkalender.
Alle activiteiten staan gepland en in dit document kunt u een samenvatting van praktische informatie vinden (de zgn. Infogids).
Deze kalender wordt net als de schoolgids met instemming van de MR jaarlijks vastgesteld.
Omdat het kan voorkomen dat tussentijds aanpassingen gemaakt moeten worden, werken we met een app (Parro Talk), waar ook een kalenderfunctie in opgenomen is.
Deze kalender kan middels live feed aangepast worden.

Mocht u ideeën, suggesties, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u dat doorgeven aan de directie.

Klik op de afbeelding om de schoolgids te downloaden
(nieuwe leerlingen krijgen eenmalig een papieren versie)

 

schoolgids Bastion

schoolgids BMR

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

  Basisschool het Bastion is een PC basisschool, die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de ...
[lees verder]