Overblijven

overblijven2013

Overblijven op Het Bastion
Het Bastion stelt ouders/verzorgers in de gelegenheid om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang van uw kind/kinderen. Het overblijven wordt aangeboden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een team van een 15-tal enthousiaste overblijfouders, doen hun uiterste best uw kind(eren) een leuke en goede overblijftijd aan te bieden. De overblijfouders hebben allemaal door hun eigen pedagogische opleiding of gevolgde overblijfcursussen een goede basis voor een verantwoord overblijven.

Ouders die hun kinderen willen laten overblijven, kunnen dit structureel of incidenteel doen. Overblijven kost per keer 1,50 euro (zie overblijfkaarten). Iedere groep heeft een eigen registratielijst waarop de leerkracht aangeeft welk kind die dag overblijft. Bij de groepen 1 en 2 vullen de ouders het zelf in of het kind overblijft die dag. Deze lijsten liggen klaar op ‘de overblijfkar’ in de kleuterhal. Kinderen die overblijven (zowel structureel als incidenteel) moeten gebruik maken van de overblijf-strippenkaart. Elke strippenkaart is gezinsgebonden en blijft geldig tot het kind de school verlaat.

Er zijn kaarten van:
10 strippen voor 15 euro, €1.50 per keer (ook voor incidentele overblijfbeurten)
25 strippen voor 35 euro, €1.40 per keer
50 strippen voor 70 euro, €1.40 per keer

De kaarten kunnen op school aangeschaft worden door contante betaling voor schooltijd via de leerkracht, conciërge of bij de overblijfouder. Na betaling ontvangt de ouder of kind een kwitantie als bewijs van betaling voor de eigen administratie thuis. De strippenkaarten worden op school bewaard en afgetekend op naam en datum. Volle kaarten worden mee naar huis gegeven, zodat u weet dat er een nieuwe kaart moet worden aangeschaft. Bij een betalingsachterstand krijgt u een betalingsherinnering-kaart mee naar huis, gelieve deze zo spoedig mogelijk te voldoen.

Als extra service bieden wij de kinderen de mogelijkheid om meegebrachte tosti’s te roosteren. Door het grote succes hebben wij een tostirooster opgesteld.
Op dit rooster kunnen de kinderen zien wanneer het hun tosti dag is. Het rooster wordt maandelijks gewijzigd volgens een vast patroon.

Overblijfkaart
Het Bastion wil graag een gezonde school zijn voor de kinderen.
Tijdens de overblijf merkten we dat kinderen steeds meer snoep mee nemen naar de overblijf.
We vragen ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.
In onderstaande lunchkaart leest u over de richtlijnen en mogelijkheden die er zijn. De producten die passen binnen de schijf van 5 geschikt zijn zeer geschikt.
Niet alleen om het bewustzijn te vergroten en een gezond voedingspatroon aan te moedigen hanteren we deze schoolafspraak.

Drinken
Water, thee of melk hebben de voorkeur. Voor vruchtensap of light yoghurtdrank willen we u wijzen op de hoeveelheid suikerklontjes die ze bevatten. Koolzuurhoudende frisdranken worden niet geaccepteerd.
Bij voorkeur wordt drinken in een beker (of in een herbruikbaar flesje) meegegeven in het kader van terugdringen van afval en de kosten die daarmee samenhangen.

overblijfkaart

(klik op de afbeelding voor de volledige versie)

overblijfreglement

 

 

 

 

 

 

Het overblijfreglement
In het overblijfreglement vindt u nadere informatie over het overblijven.

Tostirooster
Bij de overblijf wordt gewerkt met een tostirooster (per maand)

tostirooster september

tostirooster oktober

tostirooster november

tostirooster december

tostirooster januari

tostirooster februari

tostirooster maart

tostirooster april

tostirooster mei

tostirooster juni

tostirooster juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

Basisschool Het Bastion is een PC basisschool die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de hele regio.. ...
[lees verder]