Inloggen Leerjemee

Wij gebruiken de digitale leeromgeving Leerjemee.nl
Klik hier om in te loggen

Vakantieregeling en verlof

 

Vakantierooster
2018 – 2019
 HUIDIG SCHOOLJAAR
Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 03-01-2019
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
2e Paasdag 22-04-2019 (in meivakantie)
Meivakantie 22-04-2019 t/m 04-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019
2e Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019
Eerste schooldag 19-08-2019

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en Parro.
De Waardendag staat al vast voor het komend schooljaar: 05-10-2018

Vakantierooster
2019 – 2020
Let op: komend schooljaar
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag 10-04-2020
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020
Eerste schooldag 24-08-2020

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en Parro.
De Waardendag staat al vast voor het komend schooljaar: 04-10-2019
Ook op maandag 04-05-2020 zal een studiedag gepland worden. 

(Extra) verlof
Om (extra)verlof aan te vragen dient u één van de verlofaanvraagformulieren in te vullen, verkrijgbaar bij de directie van de school.
De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria.
Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden.
In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad.
Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”.
De directie van Het Bastion stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen,
zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen.
In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Luxe verzuim (extra verlof voor vakantie) valt niet onder de geldende criteria en ook tandartsbezoek(en) niet. Uiteraard wel in geval van nood.
Er is aparte regelgeving voor externe hulpverlening onder schooltijd. Dat protocol is op school aanwezig.

Per 01-04-2017 is de directeur van een school verplicht ongeoorloofd verzuim, zorgelijk verzuim en vaker dan incidenteel te laat komen door te geven aan de leerplichtambtenaar.
Dit gebeurt door middel van een automatische doormelding binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.

De verlofformulieren zijn op school af te halen bij Jolanda (conciërge), bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directie.
U kunt verlof aanvragen door een berichtje aan de directeur te sturen en vervolgens het formulier in te vullen.

U kunt hier formulier ook hier downloaden
Standaard verlofformulier
Verlofformulier voor zelfstandig ondernemers
(onder bepaalde voorwaarden kan een zelfstandig ondernemen voor een bepaalde periode vakantie aanvragen buiten de schoolvakanties. Voorwaarde is o.a. dat het gezin in geen enkele schoolvakantie van het schooljaar als compleet gezin op vakantie kan. In de praktijk zijn het voornamelijk mensen in de agrarische sector of horeca die met deze situatie te maken krijgen.)

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

Basisschool Het Bastion is een PC basisschool die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de hele regio.. ...
[lees verder]