Inloggen Leerjemee

Wij gebruiken de digitale leeromgeving Leerjemee.nl
Klik hier om in te loggen

Vakantieregeling en verlof

 

Vakantierooster
2017 – 2018
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 12-02-2018 t/m 16-02-2018
Goede Vrijdag 30-03-2018
2e Paasdag 02-04-2018
Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018 en 11-05-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018
Eerste schooldag 20-08-2018

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.

(Extra) verlof
Om (extra)verlof aan te vragen dient u één van de verlofaanvraagformulieren in te vullen, verkrijgbaar bij de directie van de school.
De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria.
Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden.
In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad.
Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”.
De directie van Het Bastion stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen,
zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen.
In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.

De verlofformulieren zijn op school af te halen bij Jolanda (conciërge), bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directie.
U kunt verlof aanvragen door een berichtje aan de directeur te sturen en vervolgens het formulier in te vullen.

U kunt hier formulier ook hier downloaden
Standaard verlofformulier
Verlofformulier voor zelfstandig ondernemers
(onder bepaalde voorwaarden kan een zelfstandig ondernemen voor een bepaalde periode vakantie aanvragen buiten de schoolvakanties. Voorwaarde is o.a. dat het gezin in geen enkele schoolvakantie van het schooljaar als compleet gezin op vakantie kan. In de praktijk zijn het voornamelijk mensen in de agrarische sector of horeca die met deze situatie te maken krijgen.)

 

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

Basisschool Het Bastion is een PC basisschool die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen 20 scholen uit de hele regio.. ...
[lees verder]