Info

 

 

 

 

 

De Klundertse basisscholen hebben gezamenlijk besloten geen open dagen meer te organiseren.
U kunt altijd geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een informatiegesprek en rondleiding.

Welkom op de website van CBS Het Bastion in Klundert.

Basisschool Het Bastion is een PC basisschool, die deel uitmaakt van Stichting de Waarden. Onder deze Stichting vallen ongeveer 18 scholen uit de hele regio.

Onze school telt ongeveer 230 leerlingen. We  vinden het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren en vooral dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke en stimulerende rol.  De ouderbetrokkenheid binnen de school vinden we belangrijk en zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar we voor staan. Onze school vindt het belangrijk dat de kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. We willen de kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe dingen aan te pakken. We maken veel gebruik van ICT op school. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben hun eigen device en maken hier dagelijks gebruik van. Het ICT gebruik is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs aan de kinderen.

In de documenten die u op deze website kunt vinden, zoals de schoolgids- en -kalender (incl. infogids), kunt u lezen hoe we deze doelstellingen willen bereiken.

Bent u benieuwd hoe wij werken of hoe de school er van binnen uitziet? Komt u gerust eens langs.

 

 

 

Vanwege Corona is het momenteel niet mogelijk de school fysiek te bezoeken. We hebben wel een filmpje gemaakt waarmee u een kijkje kunt nemen in de school.
klikt u op de afbeelding hieronder om het filmpje te bekijken.

 

U bent van harte welkom.

Namens het team van Het Bastion,

Marco van Bers
directeur CBS Het Bastion

 

De inspectie oordeelde op 29-01-2019 het volgende m.b.t. het onderwijs van Het Bastion:

“Het Bastion scoort op de 4 domeinen veiligheid, didactisch handelen, zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kwaliteitszorg vier mooie voldoendes!”
(lees: ruim voldoende)